BOOKING

Hướng dẫn đặt lịch

  • Chọn chi nhánh
  • chọn ghế còn trống giờ khách hàng chưa đặt lịch
  • Điền thông tin (tên,số điện thoại.)
  • Chọn dịch vụ
  • Chọn khung giờ làm dịch vụ đến hoàn thành
  • Chọn nút ‘Đặt ngay’
  • Tham khảo kiểu tóc hoặc lưu kiểu tóc để nhân viên shop cắt đúng kiểu nếu bạn cần thiết

Lưu ý; khi các bạn không thể chọn khung giờ mình muốn đặt lịch là do đã có bạn khách đặt trước trường hợp này bạn hay chọn ghế khác hoặc chi nhánh cón lại.

Shop xin chân thành cảm ơn bạn đã đến và cảm nhận cùng Hửu thành barber shop.

 

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

ĐẶT NGAY

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

ĐẶT NGAY

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

ĐẶT NGAY

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

ĐẶT NGAY

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

ĐẶT NGAY